Skip to content

Motto

Don’t ask what the world needs. Ask what makes you come alive, and go do it. Because what the world needs is people who have come alive.” (Howard W. Thurman)

Foto Petra Mandová

Mým oživením a vnitřní motivací na tomto světě jsou:

což jsou činnosti, díky kterým se mi daří vytahovat na světlo pravdu uloženou jako skrytou zprávu v láhvi. Každý a každá máme své jedinečné vnímání reality a svoji vlastní pravdu. O to úžasnější je, když dokážeme spolupracovat a tvořit společný smysl.

„Při posledním zkoumání nezáleží na tom, zda je tvá práce dobrá nebo špatná, pokud má úplnost a nesmírnost celého světa, který miluješ.“ (Stephen Spender)