Přeskočit na obsah

(Zkrá)snění v ulicích i podnicích

Poezie ve veřejném prostoru neboli Guerrilla Poetry(ing)
a můj dlouhodobý projekt Skryté básně Básnířky SK. Jednotlivé počiny postupně uveřejňuji ve virtuální sbírce (Zkrá)snění básněním: v mém podání Guerrilla toho nejjemnějšího kalibru.
Básní se svlažit

Jako sušenka, jež nejí se,   
slovo za slovem však drolí se   
a chutná a provokuje k zamyšlení,   
k tomu, co je skryto za…  k za-snění.
Lehounce se vytrhnout, znovu zasadit,   
a svým novým pohledem se ovlažit.    
 
Jako sušenku do kávy
báseň namoč do své hlavy,
do srdce, mohutně naber dech do plíce
levé i pravé, co nejvíce!
Jako tenkrát zůstala jsem blažená,   
skrytou básní ke kávě
v každodenním suchopáru svlažená.  
Foto Petra Mandová

Kdysi jsem v kavárně Mezzanine v Brně dostala ke kávě malou papírovou ruličku omotanou provázkem. Uvnitř se skrývala báseň. Už nevím, jak báseň zněla, kdo byl autorem, při jaké příležitosti byla báseň ke kávě dána, ale zůstává ve mně dodnes pocit příjemné blaženosti. A tento pocit bych velmi ráda rekapitulovala a pokusila se oblažit někoho jiného.

Guerilla Poetring v sobě nese punc provokativnosti a ta asociuje často negativní činy. Spíše než negativní jsou to však činy nekonvenční, tedy neodpovídající společenské normě, vyvolávající negativní nebo rozporuplné reakce. Přestaňme se však škatulkovat. Má vize je zavěsit ruličky s básněmi na ploty dětských hřišť, na lavičky, na větve stromů v parku a dodávat je jako sušenky ke kávě (zde již po domluvě s provozovateli podniků, tedy taková kavárenská Guerilla).

ODKAZY NA DÍLČÍ PROJEKTY