Skip to content

Koučink

BÝT SÁM*A SEBOU

Nabízím smysluplná setkání, jejichž cílem je dosáhnout ve vašem životě autenticity, nikoli dokonalosti (dokonalých vztahů, práce, financí, domácnosti, vzhledu…) – žít v souladu přímo se sebou, uslyšet svůj vnitřní hlas, aktivně tvořit svoji realitu a brát za svá rozhodnutí plnou odpovědnost.

Budu vás provázet formou koučování. Jak to vypadá? Odpovím metaforou: pravdu, která s vámi ve výsledku hluboce ladí, pomůžu díky otevřeným otázkám vytáhnout na světlo jako tajnou zprávu skrytou v láhvi. Možná už ji držíte v ruce. Možná už ji čtete, ale slova vás míjí. Možná už sdělení slyšíte, a nevíte, jak dál. Možná víte, ale jen se odvážit. Možností je mnoho.

Na vaší vlastní cestě k autenticitě spolu nepovedeme vzletné řeči, ale půjdeme k podstatě a konkrétním akčním krokům, které jsou jádrem změny – ta je totiž jedinou jistotou, kterou v životě máme. Představme si sebe, svůj aktuální život, jako strunu nataženou mezi minulostí a budoucností: teprve správně napnutá struna hraje v přítomném okamžiku čistě. Avšak i během hry je třeba neustále dolaďovat, tedy provádět ony nepatrné změny.

I když se navenek (zdánlivě) nic nezmění, dojde k důležité změně ve vašem vnímání událostí, situací, okolí, lidí, sebe sama. Přesně na toto máte v životě skutečně vliv – na změnu vnitřního postoje, jak vše kolem sebe a v sobě přijímáte. Je to zároveň první klíčový krok k reálné změně ve vašem životě, protože pokud jinak přemýšlíte, jinak se také chováte.

Příklady témat, která pomáhám lidem řešit
Rovnováha mezi pracovním a osobním životem, směřování v profesní i osobní oblasti, harmonizace vztahů s okolím a se sebou sama, uvíznutí na „mrtvém bodě“, potřeba se rozhodnout, stanovení si priorit, změna návyků, upřesnění svých vizí, zvýšení sebedůvěry a klidu atd.

REFERENCE si můžete přečíst na mém webu viz zde nebo formou komentářů na mém facebookovém profilu Básnířka SK zde.

CENA
Nabízím 1 hodinu své pozorné přítomnosti, maximální podpory, aktivního naslouchání a dotazování za 600 Kč. V daný čas jsem tu plně pro vás a nic než vy není v tu chvíli důležitější. Situace se může projasnit již na první schůzce, nebo bude potřeba sejít se víckrát, to je individuální – můžeme se domluvit na balíčku vícero setkání za výhodnější cenu. Pokud budete rozhovor považovat za ztrátu času, peníze vám vrátím v plné výši.

Platba na účet číslo 670100-2209063773/6210

KDY A KDE?

Kdykoli po předchozí domluvě v Brně centru v příjemném a bezpečném prostoru na Sukova 4, nedaleko Malinovského náměstí.

Je možná také telefonická forma, s kterou mám též dobré zkušenosti.

KONTAKT pro smluvení koučovacího rozhovoru:
Tel. +420 604 700 863, e-mail basnirka@sonakubickova.cz

Těším se na vás! Soňa Kubíčková alias Básnířka SK
Srdcem a krásou kráčím sobě i světu naproti.

Kdyby v životě neexistovala žádná nepřízeň, neměli bychom mnoho příležitostí k růstu. Právě v usilovné snaze poradit si s výzvami, které nám život připraví, se vybrušují naše nadání a buduje naše vytrvalost.(Haemin Sunim, autor knihy Láska k nedokonalým věcem)

Podmínky naší spolupráce

  • Dodržování etického kodexu AKOR.
  • Platba předem na bankovní účet a následné vystavení elektronického dokladu o zaplacení.
  • STORNO: Pokud klient/ka zruší koučovací rozhovor (včetně telefonického) jeden den před smluveným termínem (do 23:59 hodin), nabídnu termín nový nebo vrátím 100 % částky.
    Pokud klient/ka zruší koučovací rozhovor v daný den (více než hodinu před smluveným začátkem), nabídnu jiný termín nebo částka propadá v plné výši. Pokud klient/ka zruší setkání hodinu a méně před smluveným začátkem, částka propadá bez nároku na náhradní termín.
  • Možnost slevy: např. pro studující, nepracující, samoživitele může být po individuální domluvě cena nastavena tak, aby nebyla překážkou v seberozvoji, ale byla nadále motivující.
  • Své údaje poskytuje klient/ka dobrovolně: slouží ke komunikaci a fakturaci a nejsou dále zpracovávány.