Skip to content

Hledím hlasem – kde jsem?

Využila jsem možnosti prezentovat své aktivity na konferenci HLASOHLED v Praze, 9. listopadu 2019. Místem konání byl Paspův sál (historické prostory pivovaru Staropramen), kde mi organizátorky v předsálí poskytly stůl, na kterém jsem si rozložila letáčky, vizitky a krabičky s ruličkami. V prostoru jsem vylepila pár svých básní, které bylo možné hledat na různých místech, a potom získat sametovou ruličku. Byl to příjemně strávený nevšední den ve společnosti pozoruhodných lidí. Jako suvenýr jsem si přivezla knihu Písně na cesty krajinami duše od muzikoložky a psychoterapeutky Zuzany Vlčinské – krásně pojatou sbírku lidových písní, rozčleněnou do kapitol dle převažující nálady, kterou dané písně vyjadřují. Ten den jsem odjela z konference v náladě povznesené.

Published in(Zkrá)snění básněním

Be First to Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *