Skip to content

Tag: duše

DIALOGY

Dialog bývá podnětný. Nemusí být vždy příjemný. Ale kdyby nebyl vůbec???Rozhodující pro tuto akci pro mě byl jeden podzimní den, kdy jsem naskočila do šaliny…

TOUHA

Dovolím si být patetická a psát o krvi vytékající z mé duše, což neznamená, že umírá, ale naopak se probouzí k životu. Jedním z důsledků psaní „ranních“ stránek je právě…

Déšť

Mraky nepatří nebi, to je jen iluze.Mraky v lesích olizují haluze.Kdo koho že olizuje?Ten, kdo v dálavě nedostižně pluje.Slimáci se na shnilém ovoci pasou.Z lesů…

Totem

Ač má tělesná schránka je malá,zvířata se do ní nastěhovala.Možná v ní nebydlí,jen ji navštěvují.Navrací se do svých obydlí:nor, pelechů a slují.Každý den doma, není…

Pravda

Mám se snad rozkrájet?Ne, buď prosím celistvá!Potřeby ukájetKterá touha je ta tvá?Pro co opravdu dýchám?Co mou duší tepe?Co v nejhlubších snech slýchám?I v klidu se…