Skip to content

Tag: duše

TOUHA

Dovolím si být patetická a psát o krvi vytékající z mé duše, což neznamená, že umírá, ale naopak se probouzí k životu. Jedním z důsledků psaní „ranních“ stránek je právě…

Déšť

Mraky nepatří nebi, to je jen iluze.Mraky v lesích olizují haluze.Kdo koho že olizuje?Ten, kdo v dálavě nedostižně pluje.Slimáci se na shnilém ovoci pasou.Z lesů…

Totem

Ač má tělesná schránka je malá,zvířata se do ní nastěhovala.Možná v ní nebydlí,jen ji navštěvují.Navrací se do svých obydlí:nor, pelechů a slují.Každý den doma, není…

Pravda

Mám se snad rozkrájet?Ne, buď prosím celistvá!Potřeby ukájetKterá touha je ta tvá?Pro co opravdu dýchám?Co mou duší tepe?Co v nejhlubších snech slýchám?I v klidu se…